POWRÓTSzaliki sportowe, chusty kibica, flagi-producent.

Agencja Reklamowa FanOCHRONA DANYCH OSOBOWYCHCieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszymi szalikami i chustami kibica.

Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych.
Dane osobowe pobierane w czasie wizyty na naszej stronie internetowej przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Polsce. W czasie wizyty na naszych stronach internetowych nasz serwer internetowy standardowo zapisuje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzacie, oraz datę i czas trwania Państwa wizyty.
Ponadto dane osobowe są zapisane tylko wtedy, jeśli podacie je nam Państwo dobrowolnie, np. wysyłając e-maila z prośbą o informację lub w celu zlecenia produkcji.Firma "Fan" wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony administrowanych przez nas Państwa danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasi pracownicy zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności.Przekazanie Państwa danych osobowych instytucjom i urzędom państwowym może nastąpić tylko na wniosek prokuratury.Na Państwa pisemną prośbę, firma "Fan", zgodnie z obowiązującymi przepisami, poinformuje Państwa niezwłocznie na piśmie czy i jakie dane osobowe odnośnie Państwa osoby zostały u nas zapisane. Na Państwa życzenie dane te zostaną skorygowane gdyby były zapisane niewłaściwie, lub zostaną usunięte.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz sugestie czy skargi należy kierować do:Zbigniew Multan
Jordanowo 43
66-200 Świebodzin

tel. + 48 794 971 192

Pozdrawiamy.

Agencja Reklamowa FanPOWRÓT